Historia zespołu

Ochotnicza Straż Pożarna została założona w Aleksandrowie Kuj. w 1905r. Wg informacji, które funkcjonowały w mediach przez dziesięciolecia ,Orkiestra Dęta OSP powstała w 1907r. Jednak w 2017r, po zbadaniu sprawy przez historyka dr Andrzeja Cieślę, będącego jednocześnie burmistrzem naszego miasta okazało się, że pierwsze dostępne zapiski mówią o roku 1909, kiedy to zorganizowano 20-to osobową grupę muzyków, dla której to zakupiono z własnych funduszy instrumenty a jej pierwszym kapelmistrzem został Wacław Gołębiewski.

Wyłączając okres II wojny światowej orkiestra gra nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego. Po wojnie zorganizowano orkiestrę w składzie 10 osób. Po latach kryzysu w latach 60tych, w 1972r. odbudowano orkiestrę dętą a jej kapelmistrzem został Jerzy Łubkowski. Od roku 1987 do 2015 kapelmistrzem był Włodzimierz Więcek i to pod jego batutą orkiestra odnosiła jedne z największych sukcesów.

W listopadzie 2015r. kapelmistrzem został Waldemar Urbański. Od tego momentu zespół zmienił całkowicie swój wizerunek sceniczny oraz repertuar. W 2018r członkowie orkiestry założyli Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej OSP w Aleksandrowie Kujawskim , które od tej pory czynnie stara się zdobywać fundusze na działalność. Dzięki staraniom członków orkiestry w 2018r zaprojektowano i zakupiono z Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego nowe stroje.

Orkiestra oprócz koncertów okolicznościowych organizuje własne, tematyczne koncerty , wprowadzając do zespołu instrumenty dotąd nie występujące w dętych orkiestrach takie jak: skrzypce, wiolonczela, altówka, akordeon. Tradycją stały się też już występy z wokalistami oraz współpraca z muzykami Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Zespół prowadzi coroczne audycje dla dzieci przedszkolnych oraz organizuje konkursy "Minirecital-Przedszkole Talentów" dla dzieci przedszkolnych. W 2017r. zespół otrzymał nagrodę Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego za wydarzenie kulturalne roku jakim był koncert „Koncert muzyki filmowej z komedii kryminalnych”, natomiast w 2019r. prezes stowarzyszenia Marlena Sygit została uhonorowana Różą Burmistrza, nagrodą dla kobiet szczególnie zasłużonych dla lokalnej społeczności.

Najważniejsze nagrody i osiągnięcia orkiestry

 • 2019 - 

  Występ w telewizyjnym programie Mam Talent

 • 2018 - 

  II miejsce w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Ciechocinku

 • 2017 - 

  I miejsce w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Marszałka woj.kujawsko-pomorskiego

 • 2017 - 

  Wyróżnienie na XVIII Festiwalu Orkiestr Dętych w Śliwicach za najlepsze wykonanie utworu Leona Landowskiego

 • 2003 - 

  Udział w XVII Krajowym Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Warszawie

 • 1997 - 

  Puchar Zarządu głównego ZOSP RP na Krajowym Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Bielsku- Białej

 • 1994 - 

  Laureatka Krajowego Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Chodzieży

 • 1993 - 

  Laureatka Krajowego Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Ciechanowie

 • 1984 - 

  Gościnne występy na Festiwalu Orkiestr Dętych w Czechosłowacji

 • 1983 - 

  I miejsce i nagroda główna Ministra Kultury i Sztuki oraz Zarządu Głównego Związków OSP w Krajowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Koszalinie

 • 1979 - 

  III miejsce w konkursie oraz I w musztrze paradnej w Krajowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Koszalinie

 • 1977 - 

  Nagroda dziennikarzy w Krajowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Koszalinie